Hakkımızda Doktorlar Makaleler Videolar İletişim Giriş
Op. Dr. Mahmut Oğurlu

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Eğitimi

Lisans

Tıp Fakültesi

 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2010

Doktora

Tıpta Uzmanlık (KBB)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2015

Yüksek Lisans

Odyoloji Uzmanlığı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2014

DENEYİMİ

Pratisyen Hekim

Yozgat Sağlık Müdürlüğü

Pratisyen Doktor

2010-2011

Pratisyen

Hekim

Mardin Derik Toplum Sağlığı Merkezi

Pratisyen Doktor

2011

Uzmanlık Öğrencisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KBB Kliniği

2011-2015

Uzman Doktor

Bitlis Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği

Bitlis Devlet Hastanesi

2015-2016

 

 

 

 

Uzman Doktor

Sultanbeyli Saygı Hastanesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

2016-

2017

TIBBİ İLGİ ALANLARI

1986 Kırşehir doğumludur. İlk ve Orta öğrenimini Kırşehir'de tamamladıktan sonra 2003 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp fakültesine başlamıştır. 2010 yılında Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Trabzon'dan ayrılarak bir yıl süreyle Yozgat ve Mardin İllerinde pratisyen hekimlik görevini icra etmiştir. 2011 yılı nisan ayında Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kulak Burun Boğaz ihtisasına başlamıştır. 2015 yılı kasım ayında ihtisasını tamamlamış uzman tabip ünvanını alarak 2016 ocak ayında Bitlis ilinde Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak göreve başlamıştır. Ayrıca 2014 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde odyoloji yüksek lisansı yapmıştır. 2017 yılında Türk Kulak Burun Boğaz Derneği Yeterlilik Kurulu tarafından yapılan yeterlilik sınavını vererek Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Yeterlilik Belgesini almaya hak kazanmıştır. 2019 yılında Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği tarafından Yüz Plastik Cerrahisi Okulu öğrenciliğine kabul edilmiştir. Bu kapsamda halen eğitimine devam etmektedir. 

ÜYELİKLERİ
YAYINLARI

1.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

          1- Oğurlu M, , Erdivanlı ÖÇ, Tumkaya L,  Ozgur A,  Coskun ZÖ, Terzi S, Demirci M, Dursun E. The therapeutic effect of thymoquinone on acoustic trauma-induced hearing loss in rats.Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck.  2017 Feb;274(2):743-749.

 

           2- Dursun E, Terzi S, Erdivanlı ÖÇ, Coşkun ZÖ, Oğurlu M, Demirci M. Endoscopic butterfly cartilage myringoplasty.Acta Otolaryngol. 2016;136(2):144-8.                             2015 Oct 23.

 

3- Dursun E, Özgür A, Terzi S, Oğurlu M, Coşkun ZÖ, Demirci M.

Endoscopic transcanal stapes surgery: our technique and outcomes. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2016 Jul-Aug;26(4):201-6.

 

         4- Coşkun ZÖ, Erdivanlı ÖÇ, Gümüs A, Özgür A, Cınarka H, Oğurlu M, Demirci M, Dursun E. Rates of New Asthma Diagnosis in Patients with Allergic Rhinitis in Otorhinolaryngology      Practice in  the Eastern Black Sea Region. Med Sci Tech, 2016; 57: 16-20. 2016 Jan 18.

 

         5- Terzi S, Özgür A, Çelebi Erdivanlı Ö, Özergin Coşkun Z, Oğurlu M, Demirci M, Dursun E. Diagnostic value of the wideband acoustic absorbance test in middle-ear effusion. J Laryngol Otol. 2015  March; 1-7

           

 

            1.2. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- Oğurlu M, Güvey A. Türkiye'de özürlülük prevalansı, mevzuatı ve işitme kaybı özür oranlarının belirlenme kriterleri. Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 2015;8(2):137-42

 

1.3 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler:

                  1- Erdivanlı Ö.Ç,Terzi S, Coşkun Z.Ö, Özgür A, Oğurlu M, Demirci M, Dursun E.Videolaryngostroboscopic findings of outpatients presenting with disphonia. 10th Congress of the European Laryngological Society, Antalya, Turkey, 2014 

    

       1.4 Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiriler:

     

            1-Terzi S, Özgür A, Erdivanlı ÖÇ, Coşkun Z.Ö, Oğurlu M, Dursun E, Demirci M. Orta kulak efüzyonunda geniş bant akustik absorbans testinin tanısal değeri. III. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi.Antalya,2014

 

                   2- Oğurlu M, , Erdivanlı ÖÇ, Tumkaya L,  Ozgur A,  Coskun ZÖ, Terzi S, Demirci M, Dursun E. Ratlarda akustik travmaya bağlı oluşan işitme kaybında timokinon’un koruyucu etkisi. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.

 

 

1.5.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler                    

                  1- Özgür A, Dursun E, Bağcı P, Oğurlu M, Erdivanlı Ö.Ç,Demirci M. Boyunda İyi Diferansiye Dev Liposarkom: Nadir Bir Olgu. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2012.

                  2- Erdivanlı Ö.Ç, Özgür A,Bedir R,Coşkun Z.Ö, Oğurlu M, Dursun E.Tonsil fibroepitelyal polibi:   Olgu sunumu. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2012.

                  3- Coşkun Z.Ö, Erdivanlı Ö.Ç,Gümüş A, Özgür A,Çınarka H,Oğurlu M, Demirci M,Dursun E. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kronik rinitli hastalarda inhalan alerjen duyarlılığı ve astım varlığı.9. Ulusal Rinoloji Kongresi,Antalya,2013.

                  4- Erdivanlı Ö.Ç,Coşkun Z.Ö,Özgür A, Oğurlu M, Demirci M,Dursun E. Septoplasti amelyatı yapılan hastalarda  ameliyat öncesi ve sonrası yaşam kalitesinin değerlendirilmesi.9. Ulusal Rinoloji Kongresi,Antalya,2013.

                  5- Coşkun Z.Ö, Erdivanlı Ö.Ç,Gümüş A, Özgür A,Çınarka H,Oğurlu M,Demirci M,Dursun E. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kronik rinitli hastalarda inhalan alerjen duyarlılığı ve astım varlığı.9. Ulusal Rinoloji Kongresi,Antalya,2013.

      6- Erdivanlı Ö.Ç, Özgür A, Coşkun Z.Ö, Oğurlu M, Demirci M, Dursun E. Vertigolu hastaya  yaklaşım.35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013.

                  7- Erdivanlı Ö.Ç,Terzi S, Coşkun Z.Ö, Özgür A, Oğurlu M, Demirci M, Dursun E.Videolaryngostroboscopic findings of outpatients presenting with disphonia. 10th Congress of the European Laryngological Society, Antalya, Turkey, 2014 

      8- Özgür A, Dursun E, Terzi S, Erdivanlı Ö.Ç, Coşkun Z.Ö, Oğurlu M, Demirci M. Endoskopik kelebek timpanoplasti. III. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi.Antalya,2014.

                  9- Coşkun Z.Ö, Oğurlu M, Bedir R, Murtezaoğlu AR, Özgür A, Dursun E. Nadir görülen bir skuamöz hücreli karsinom varyantı: iğsi hücreli karsinom. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

 

2.Katıldığı Kurs veToplantılar 

                  1- 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2012.

                  2- A’ dan Z’ ye Timpanoplasti  34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya,10 Ekim 2012.

                  3- 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Eğitsel Kursları Antalya,10-14 Ekim 2012.

 • Otolojik Cerrahide endo-mikroskopik Uygulamalar
 • Parotis Cerrahisinde Fasial Sinir İdentifikasyonu
 • Temporal Kemik Disseksyonu
 • Baş Boyun Kanserli Olgularda Supraomohyoid Diseksiyon
 • Timpan Membran Retraksiyonu ve Cerrahisi
 • Boyun Diseksiyonu Cerrahi Anatomisi
 • Parsiyel Larenjektomi Teknikleri 

                  4- Ulusal Rinoloji Kongresi,Antalya,2013.

            5- Ses ve Larinks Hastalıkları Tanı ve Tedavisi Sempozyumu, Rize, Kasım 2013.

             6- Otoskleroz ve Stapez Cerrahisi, Türk Kulak Burun Boğaz Vakfı Ankara Şubesi Akdeniz Ülkeleri Otoloji ve Odyoloji Derneği 4. Ankara Otoloji Kış Toplantısı, Ankara, Şubat 2014.

                   7- III. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi.Antalya,2014.

             8- 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2014.

             9- 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Eğitsel Kursları Antalya,05-09 Kasım 2014.

 • Temporal Kemik Diseksiyonu, Timpanomastoidektomi Uygulamaları ve Endoskopik   Kulak Cerrahisi
 • İşitsel Uyarılmış Potansiyeller- Teorinin Pratiğe Yansıması
 • Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomiler
 • Ossikuloplasti
 • Onlay ve Underlay perikondrium Timpanoplasti

            10- Temporal Bone Dissection Course on Cadever Heads, Trans-European Postgraduate Otology Neurotology Education, Oct. 3-4, 2015, İstanbul, Turkey.

      11- 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.

            12- İnternational Live Surgery and Hands on Fresh Frozen Cadever Dissection Course on Advenced Functional Endoscopic  Sinus Surgery and Septorhinoplasty September 2-4, 2016, Kent KBB, Ankara, Turkey

      13- 5.Cerrahpaşa Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 16-17 Aralık 2017, İstanbul, Türkiye

      14- Ege KBB 18. Kadavra Diseksiyon Günleri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 6-7-8 Nisan 2018, İzmir, Türkiye.

      15-  13.Temporal Kemik Diseksiyon Kursu, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Deneysel Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezi - ( İDEA salonları ), 17 Kasım 2018, İstanbul, Türkiye

 

      16- All in one Rhinoplasty 4, Canlı Cerrahi Sempozyumu, Renaissance Polat İstanbul Hotel, 23-24 Mart 2019, İstanbul, Türkiye

17- 9.Vertigo Seminerleri, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 22 Mart 2019, İstanbul, Türkiye

 

      18- 8.Kadavra Uygulamalı Rinoplasti Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi KBB ve Anatomi AD, 3 Mayıs 2019, İzmir, Türkiye.

Evimdeki Doktor, SAFA danışmanlık ve sağlık hizmetleri şirketi bünyesinde. © 2020 Tüm Hakları Saklıdır.