شکستگی مهره

Yazar : hepsireklam

 

شکستگی مهره ناشی از تصادفات و یا افتادگی ها را باید در اولین فرصت ممکنه مورد درمان قرار داد. بخصوص درمورد شکستگی های بزرگ مهره ای اگر تعلل به خرج داده شود، مشکلات جدی در آینده ایجاد خواهد شد. در افرادی که دچار پوکی استخوان هستند شکستگی مهره ها در طی تصادفات بیشتر دیده می شود. در این افراد ضربات نه چندان شدید نیز می توانند باعث آسیب های جدی شوند.

ستون فقرات متشکل از مهره ها، بخش عصبی (نخاع و ریشه های عصبی) و نیز بافتهای عضلانی می باشد. مهره ها به تعداد 33 عدد توسط دیسک های بین مهره ای به هم چسبیده اند. مهره ها و دیسک های بین مهره ای عامل راست ماندن تنه و نیز حرکت آزادانه آن به اطراف می باشد. بخش استخوانی ستون فقرات وظیفه محافظت از بخش عصبی را نیز به عهده دارد.

 

آسیب های مهره ای

این آسیب می تواند در اثر یک ضربه نسبتا" خفیف نیز به وجود آید. اما میزان آسیب بوجود آمده در مهره ها متفاوت خواهد بود. شکستگی یا دررفتگی مهره در برخی افراد می تواند باعث فلج ماندگار بشود. لذا بر اساس شدت آسیب وارده در شکستگی مهره نوع درمان فرق خواهد کرد. 70% از این آسیب ها در فقرات کمری و پشتی، 10% در فقرات گردنی و مابقی موارد در فقرات پایینی دیده می شود. امروزه بیشتر شکستگی های مهره ای در محل اتصال مهره های پشتی به مهره های کمری مشاهده می گردد.

 

علل شکستگی های مهره ای

هر گونه فشار بر روی ستون فقرات مستقیما" به مهره ها منتقل می گردد. در نتیجه ی این فشار مهره ممکن است له شود و یا بشکند. در ضربات سنگین دردهای شدید می تواند ایجاد گردد. شکستگی مهره در موارد زیر نیز ممکن است دیده شود:

-تومور مهره ها

-پوکی استخوان

-ورزش های سنگین، افتادن از بلندی و سایر موارد مشابه

شکستگی مهره بیشتر در افراد 18 تا 50 سال مشاهده می شود. مردان 4 برابر بیشتر از زنان دچار می شوند.

 

علائم شکستگی مهره

شایعترین علائم شکستگی مهره عبارتند از:

درد کمر و پشت

-بی حالی

-فلج شدن

-عدم کنترل مثانه یا روده

-احساس مورمور در اندام ها

-اسپاسم عضلانی

-بی حسی

-ضعف حرکتی پاها یا بازوها

در مراحل اولیه تنها درد نواحی کمر، گردن و یا پشت دیده می شود. در دستها و پاها نیز ممکن است بی حسی بوجود آید. در مراحل طول کشیده بدون درمان احتمال گوژ ماندن فقرات گردنی وجود دارد.

 

تشخیص و درمان شکستگی مهره

قبل از هر چیز یک معاینه کلی به عمل می آید. انجام عکس برداری ساده و CT اسکن یا MRI برای تشخیص شکستگی ضرورت دارد. در موارد خفیف می توان از کولارهای طبی (گردن بند یا کمر بند طبی) برای بی حرکت نگه داشتن شکستگی استفاده کرد. در موارد شدید بخصوص اگر همراه با له شدگی مهره یا دررفتگی آن باشد، جراحی و کیفوپلاستی یا ورتبروپلاستی انجام می گیرد.