سونوگرافی تخصصی در حاملگی

Yazar : hepsireklam

 

 

سونوگرافی تخصصی در حامله ها تفاوت زیادی با بررسی و معاینات روتین حاملگی دارد. در این نوع از سونوگرافی که  اندام های جنین را به تفکیک مورد بررسی قرار می دهد، کیفیت تصویر اهمیت زیادی دارد. سونوگرافی تخصصی در هفته های 14-13-11 و نیز هفته های 24-23-22-18 انجام می پذیرد. از 24 هفتگی به بعد، این بررسی فقط در مورد حاملگی های پرخطر انجام می گیرد. سونوگرافی باید توسط پری ناتالوژیست متبحر انجام شود.

 

نحوه انجام سونوگرافی تخصصی

برای انجام این بررسی، از دستگاه های سونوگرافی پیشرفته استفاده می گردد. کیفیت تصویر و رزولاسیون دستگاه بالا بوده و مدت بررسی حدودا" 45 دقیقه خواهد بود. متعاقبا" موارد نرمال و غیر نرمال همراه با اندازه گیری های دقیق اندام های جنین در گزارش سونوگرافی نوشته می شود.

 

اهمیت سونوگرافی تخصصی در حامله ها

این بررسی در دوران بارداری اهمیت بسیار زیادی داردچرا که موارد مهم زیر در طی آن مشخص می گردد:

-تعداد رگ های موجود در بند ناف

-طول دهانه رحم

-قرارگیری جنین

-محل جنین در رحم

-ارگانهای داخل سر

-مقدار آب جنین

-پرده دیافراگم

-معده جنین

-مثانه جنین

-رگهای بزرگ و کوچک منتهی به قلب

-ریه ها

-قطر پس گردن

-لب بالا

-حفرات قلبی

-پروفیل صورت جنین

-استخوان بینی

در هفته های 14-11 حاملگی، ارگانهای داخل سر، استخوان بینی، پروفیل صورت و طول دهانه رحم مورد بررسی قرار می گیرد. برای بررسی رشد و نمو جنین، اندام های یاد شده در بالا به دقت مورد بررسی قرار می گیرد. در این مظالعه مشکلات قلبی مادرزادی نیز در صورت وجود دیده خواهد شد.

 

آیا این سونوگرافی را می توان به کرات انجام داد؟

انجام سونوگرافی برای سلامتی مادر و جنین ضرری ندارد. سونوگرافی تخصصی علیرغم انجام آن در 18 و 23 هفتگی باز می تواند تکرار شود بدون اینکه مشکلی  برای مادر و یا جنین ایجاد نماید.

 

آیا بعد از هفته 24 حاملگی سونوگرافی تخصصی ضرورت دارد؟

در حاملگی های نرمال تحت شرایط استاندارد سونوگرافی تخصصی انجام می گیرد. معمولا" در سه ماهه اول و دوم بارداری درخواست می شود ولی برای بررسی بیشتر تکامل جنین ممکن است بعد از 24 هفتگی نیز درخواست گردد. بخصوص در مواردی که احتمال ناهنجاری های جنینی وجود دارد، انجام آن بعد از 24 هفتگی ضرورت خواهد داشت.