İnmemiş Testis

Yazar : hepsireklam

Erkeklerde sperm üretiminden sorumlu olan testis bazen doğumdan sonra yerinde bulunmamaktadır. Bu duruma inmemiş testis adı verilir. Testisin iniş aşamasında yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle iniş yolunda kalabilen testis, hastaların yaklaşık 4’te 3’ünde 3 ay dolmadan yerine inebilir. Ancak bebekler 1 yaşına geldiği zaman testisin yüzde 0,95’i henüz yerine inmemiştir. Yapılacak muayene sonrasında testis yerinde yok ise aşağıdaki durumlar yaşanabilir;

-Testis erimesi

-Karın içinde kalan inmemiş testis

-Testis yokluğu

-Geri çekilen testis

-Kanal içinde kalan inmemiş testis

-Ektopik testis

İnmemiş Testis Belirtileri

Normal şartlarda bebeklerde 28. hafta itibariyle testisler yerine inmeye başlayacaktır. Ancak hormonal durumlardan kaynaklı testisin torbaya doğru inememesi gibi durumlar yaşanabilir. Genelde torbanın üst kısmında ya da karın içerisinde testisin kalması haline inmemiş testis denilmektedir.

Olması gerektiği gibi inmeyen testis vücut içinde kaldığı süre boyunca hacmi küçülür. Bu durumda sperm kalitesi de düşmeye başlar. Sonuç olarak kanser ve kısırlık gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Ayrıca travmalara bağlı olarak gelişen kazalarda da testisin zarar görmesi muhtemeldir. Doktor muayenesi sonucunda kendi kendine inmeyen testisler için cerrahi müdahaleler söz konusu olacaktır.

İnmemiş Testis Teşhisi Nasıl Konulur?

Yenidoğan bebeklerde yapılan muayenede yumurtanın yokluğu fark edilebilir. Ayrıca muayenede görüntülenemeyen testis durumu söz konusu olduğunda birtakım müdahaleler gerekebilir. Tanı aşamasında ultrasonografiden yararlanılır. Bu sayede testisin yeri ve boyutları öğrenilebilir. Laparoskopi yönteminde de kasıkta bulunamayan testisin konumu saptanabilir. Son olarak bilgisayarlı tomografi veya MR ile inmemiş testis tanısı konulabilir.

İnmemiş Testiste Tedavi Yöntemleri

Testisin bulunamaması halinde birtakım cerrahi müdahalelere başvurulabilir. Ameliyat ile tekrar yerine indirilen testisler gelişimine devam etmektedir. Ancak inmemiş testis öyküsü olan bireylerde sterilite oranı daha düşüktür. Günümüzde inmemiş testisten kötü huylu tümör yani kanser çıkma olasılığı da fazladır.

İnmemiş testis tedavisinde günübirlik cerrahi uygulamalarından yararlanılır. Ameliyata hazırlık, fıtık ameliyatlarındaki gibidir. Testisin torba derisinin altına yerleştirilmesiyle tamamlanan operasyondan 15 gün sonra genel bir kontrol yapılır. Bir sonraki kontrol ise 6. ayda gerçekleştirilir.

Ameliyattan sonra görülebilecek birtakım semptomlar gelişebilir. Ancak günümüz şartlarında inmemiş testiste ameliyatlar başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Sperm ve sinir yolundan ibaret olan damarların dönmesi gibi durumlarda kusma, bulantı ve kasık ağrıları yaşanabilir. Ayrıca ameliyattan sonra torbada su birikmesi, kanamalar, testis urları ya da sperm keseciklerinin iltihaplanması gibi vakalar da olası acil durumlar arasında sıralanabilir.